logo

WELKOM bè Totzo!

Totzo betekent: “IK ZIE JE strakkies” en is un veil gebruiktuh groet om gedag tuh zeggen in duh Haag en Nedeâhrland.

Wat doet Totzo voâh u?
Totzo! ôhganiseiâhrt fiestours en excursies in duh stad duh Haag.

Tèdens onze tours latuh wè u zien en eâhrvaren wâh Hagenaâhrs en Hagenezen, zo wôhden duh inwoneâhrs van duh Haag genoemd, trots op zèn en waâhrom zè zoveil van hun stad houden.

Waâhrhein?
Onze fiestours volgen niet allein duh bekenduh toeâhristiese fuiken, mâh brengen u graag nâh duh plekken wâh juist duh Hagenaâhrs van genieten.

duh tours zèn opgebouwd rond veâhrschillenduh thema’s.
Iedeâh thema heift met duh stad duh Haag tuh maken en laat op z’n èguhn spèsjale manieâh zien wâh duh Hagenaâhrs en Hagenezen van genieten!

Tour duh Haag
duh routuh voeâhrt langs wèken en plekken die zèn oveâhrgotuh met anekdotes, veâhrhalen en inteâhressantuh fabels en fètuh uìt duh Haagse en Nedeâhrlandse geschiedenis.
Tèdens deze tour is ut oâk voâhal actueil en dynamies “Genietuh van duh Haag vandaag!”

Sixties Tour, duh Haag popstad nr. 1
We stappen op in 1962. Tweiduizend bandies zèn actief in duh Haag en leggen duh basis voâh ut ontstaan van weâhreldhits.
duh tour draait om duh muziek en scene van toen.
Toen al en nog steids is duh eâhrkenning definitief: “duh Haag Beatstad nr. 1.

Artistiek en Architectuur Tour
In duh Haag aanschouwen we vele ouduh kunstweâhrken en fiesen we oveâh figuuhrrelèke bruggen nâh recentuh kunst van onze modeâhrne tèd.
Welke kunstenaâhrs zèn doâh duh stad duh Haag al ontdekt en wie staan in duh schènweâhrpeâhrs als aanstôhmend talent?

Tour Zei Duinen en Bos
duh stad duh Haag is gegroèd tussen duh duinen en gebouwd op breduh uìtgestrektuh zandbanken.

Koning Willem II liet voâh zichzelf “groene regels” maken!
Wat heift ut “Zuideâhrpark” met duh weâhreld tuh maken?
Kent u duh echtuh Scheveningse zeimansveâhrhalen?

 

Opmaat!
duh keuze is aan u. Zoekt of hebt u un ondeâhrweâhrp dat past bè uw bedrèf, evenement of doelstelling, dan stellen we in oveâhrleg graag un passenduh tour samen:
Inteâhractief of to-the-point?

Hoe?
duh bestuh manieâh om duh stad doâh tuh komen en tuh ontdekken is peâh fies. Fiesen is dé manieâh voâh duh Nedeâhrlandeâhrs om zich voâht tuh bewegen.
Samen met duh fieskoeâhrieâhs van duh Haag, fiesspèsjalistuh die jaâhrlèks 16.000 kilometeâh in duh stad fiesen, zèn duh mauistuh en vèligstuh paden en routes uìtgestippeld!

Waâhrmei?
Fies met duh fies waâhrmei duh Hollandeâhrs al ruim un eiuw fiesen! En ut is nog steids duh populairstuh fies is. duh opoe, oma of halleluja.

We maken gebruik van goeduh, “modeâhrne-klassiekeâhrs” die zeiâh comfoâhtabel fiesen. Onze fiesen wôhden gemaakt in un van duh oudstuh fiesfabrieken van Nedeâhrland. Kwalitèt gewaâhrbôhgd dus!

 

Combi’s:
Onze tours zèn uìt tuh brèden met lachei excursies. Deze excursies passen bè duh fiestours en zèn oâk los tuh boeken. eâh zèn vèf excursies om duh Haag beteâh tuh leâhren kennen, tuh ontdekken en tuh eâhrvaren.

*Haags en Schevenings koken: Lunch en/of Dineâhr.
*Stranddag, surfen, vliegeâhren
*Haagse koffie cursus
*Muziek demo, wôhkshop
*Schildeâhren

Bè duh combinatie van un fiestour en un excursie streven wè eâhrnâh om duh inteâhrnationale stad van Nedeâhrland inteâhrnationaal aan tuh bieden. Daâhrom kunt u onze tours in veil veâhrschillenduh talen volgen. Onze gidsen spreken meiâhrdeâhre talen en we weâhrken samen met studentuh van duh Inteâhrnational Business Schoâl of duh Hague.

Als u geïnteâhresseiâhrd bent in één van onze tours of excursies, neim dan vandaag nog contact met ons op. Stuur un mailtje in uw èguhn taal nâh info@totzo.ôhg of bel nâh ons kantoâh ( Engels, Duìts en Nedeâhrlands) op ut volgenduh lulèizâhnummeâhr: 070 3265 790.

Totzo!

 

 

duinen